شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : سیاست‌ها و راهبردهای آموزش در شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ضمن ابلاغ سیاست‌ها و راهبردهای آموزش در این شرکت، بر ضرورت اجرای برنامه‌های آموزشی برای نیروهای غیررسمی (قرارداد مدت معین، مدت موقت و پیمانکاری) با توجه به نقش موثر در زنجیره ارزش و فعالیت‌های شرکت تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در ابلاغیه محسن خجسته‌مهر خطاب به مدیران عامل شرکت های تابعه، مدیران و روسای ستادی آمده است: در راستای تحقق بند ۵ برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری در خصوص آموزش و توسعه کارکنان، بخش ۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، الزامات ناظر بر فصل ۴ ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس محترم شورای اسلامی، ابلاغیه‌های وزیر محترم به شماره های ۳۶۹-۲/۲۰ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۰ و ۴۶۴-۲/۲۰ مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰ و تأکید تمامی این اسناد بالادستی بر برنامه جامع و منسجم آموزش و یادگیری کارکنان که بخش اساسی بهره وری در حوزه سرمایه انسانی سازمان را تابع آموزش، یادگیری و توسعه شایستگی های نیروی انسانی دانسته است، لذا با هدف برنامه‌ریزی برای ارتقاء توان و شایستگی کارکنان جهت تامین نیازهای کنونی و آینده و آماده سازی افراد برای پذیرش مسئولیت های مدیریتی و تعیین‌شده شغلی، سیاست‌ها و راهبردهای آموزش در شرکت ملی نفت ایران به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

۱- نیازهای آموزشی مشاغل و شاغلین شرکت ملی نفت ایران، با رویکرد نیاز محور و مبتنی بر مدل نیازسنجی آموزشی شایستگی محور (Competency Based Training) و بر اساس نظام گروه‌بندی جدید مشاغل صنعت نفت با همکاری تمامی ارکان دست‌اندرکار در ستاد، شرکت‌های فرعی و تابعه تحت راهبری مدیریت توسعه منابع انسانی تا پایان سال جاری انجام پذیرد.

۲- نظام آموزشی شایستگی‌محور حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به نحوی طراحی و اجرا گردد که بین این نظام و سایر نظام‌های مدیریت منابع انسانی (جذب و تامین، برنامه‌ریزی توسعه و انتصاب، ارتقاء، ارزیابی عملکرد و دیگر کارکردهای منابع انسانی) هماهنگی و یکپارچگی لازم تحقق یابد.

۳- با توجه به‌ ضرورت تأمین به‌موقع نیازهای آموزشی کارکنان و به‌موازات انجام پروژه نیازسنجی شایستگی محور، نیازهای آموزشی دارای اولویت در حوزه‌های مختلف (مشاغل بالادستی نفت و نرم‌افزارهای پرکاربرد، عملیات تولید، تعمیرات، HSE، مناقصات، بازرگانی، حقوقی، مالی، امور بین الملل، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، فن‌آوری اطلاعات، مدیریت پروژه، منابع انسانی و مهندسی ساختار، آتش‌نشانی مطابق با استانداردهای بین‌المللی NFPA، آموزش‌های مرتبط با شیوه‌نامه حفاری، آموزش‌های راهبری کنترل فوران و فرماندهی عملیات)، احصاء شده و در دستور کار آموزش مرکزی و واحدهای آموزشی شرکت‌های فرعی قرار گیرد تا متناسب با وضعیت شیوع بیماری کرونا و ماهیت دوره‌ها نسبت به اجرای برنامه‌های آموزشی اقدام شود.

۴- در اجرای برنامه های آموزشی بر بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت مراکز آموزشی شرکت ملی نفت ایران، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه‌های قطبی هم‌جوار شرکت‌ها و مناطق عملیاتی، همراه با برگزاری دوره‌های کارگاهی و عملی با رویکرد مهارت محور تأکید می گردد.

۵- با توجه به نقش موثر نیروهای غیررسمی (قرارداد مدت معین/ مدت موقت و پیمانکاری) در زنجیره ارزش و فعالیت‌های شرکت، اجرای برنامه های آموزشی این بخش از سرمایه های انسانی با لحاظ موارد ذیل تاکید می گردد:

– برگزاری دوره های آموزشی جهت نیروهای قرارداد مدت موقت/ معین همانند سایر نیروها تابع نیازسنجی شایستگی محور بوده که در سطح شرکت ملی نفت ایران برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

– برگزاری دوره های آموزشی جهت نیروهای پیمانکاری تابع نیازسنجی مهارت محور بوده و در قالب پیمان منعقده با پیمانکار تحت عنوان ماده آموزشی در قرارداد پیش‌بینی و به هزینه شرکت پیمانکار انجام شود.

– طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ایمنی و آتش‌نشانی برای کلیه نیروهای غیررسمی شاغل در حوزه‌های فنی، عملیاتی، مناطق خشکی، جزایر و سکوها توسط مدیریت‌ها / شرکت‌های تابعه الزامی است.

۶- کلیه دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی اجراشده می‌بایست متناسب با استانداردهای بین‌المللی از منظر انتقال دانش، مهارت و خبرگی مورد ارزیابی قرارگرفته و در این جهت دستورالعمل یکپارچه ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی توسط مدیریت توسعه منابع انسانی تدوین و به مدیریت‌ها/ شرکت‌های تابعه ابلاغ گردد.

۷- مدیریت توسعه منابع انسانی تمهیدات لازم را به‌منظور استقرار نظام جامع آموزش شرکت ملی نفت ایران مطابق با فرایندهای BPMS انجام داده و به‌تمامی شرکت‌های تابعه تسری دهد.

۸- مدیریت توسعه منابع انسانی با همکاری مدیریت‌ها / شرکت‌های تابعه نسبت به طراحی و استقرار مدل بومی تعالی آموزش شرکت ملی نفت ایران باهدف ارتقاء سطح کیفی برنامه‌های آموزشی و توسعه اقدام نماید.

۲/۳۲۶۲۱

به اشتراک بگذارید : | | |