شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : ابلاغ اجرای اجباری ۴۰۰ استاندارد در صنعت نفت

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از ابلاغ اجرای اجباری ۴۰۰ استاندارد در سطح شرکت های تابعه صنعت نفت خبر داد.
سعید محمدزاده با بیان اینکه به موجب ماده ۴ آیین نامه نظام استاندارد سازی در صنعت نفت که از سوی وزیر نفت در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد، تصویب اجباری شدن استانداردها در سطح صنعت نفت به شورای سیاست گذاری استانداردهای صنعت نفت واگذار شده است. از این رو با استناد به مصوبات ششمین جلسه این شورا تعداد ۴۰۰ استاندارد مشتمل بر ۵۰ استاندارد ملی و ۳۵۰ استاندارد صنعت نفت (IPS) به همراه ۱۸۸ عنوان نقشه های استانداردی مرتبط با آنها جهت اجرای اجباری در سطح صنعت نفت ابلاغ شده است.

این استاندارد ها از طریق تارنمای امور استانداردهای صنعت نفت ایران به آدرس ips.mop.ir قابل دسترسی و بهره برداری می باشد.

به اشتراک بگذارید : | | |