شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : ترمیم تخصصی کارکنان قراردادی مدت موقت نفت ابلاغ شد

ترمیم تخصصی کارکنان قراردادی مدت موقت نفت که به‌طور مستقیم در عملیات تولید و بهره‌برداری چهار شرکت اصلی مشغول هستند، از سوی وزیر نفت برای اجرا به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، متن ابلاغیه بیژن زنگنه به فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، برای اجرای مفاد بند (۱۰) ابلاغیه شماره ۱۸۸-۲/۲۰ مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۷ و مصوبه شماره ۱۳۶ مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به شرح زیر است:

«در اجرای مفاد بند (۱۰) ابلاغیه فوق‌الذکر با هدف بهبود وضع معیشت نیروهای قرارداد مدت موقت فعال در گروه‌‌های شغلی اصلی – تخصصی که به‌صورت مستقیم در عملیات تولید و بهره‌برداری چهار شرکت اصلی مشغول به کار هستند، موارد زیر ابلاغ می‌شود:

۱- از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ درصدی از میانگین حقوق و کلیه فوق‌العاده‌های مصوب کارمندان رسمی متناظر (که طبق مقررات قانونی به ایشان تعلق می‌گیرد) به عنوان شاخص، مبنای محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان مدت موقت شاغل در گروه‌های شغلی اصلی – تخصصی عملیات تولید و بهره‌برداری منظور شود.

۲- گروه‌های شغلی اصلی- تخصصی عملیات تولید و بهره‌‌برداری توسط شورای اداری صنعت نفت تعیین و ابلاغ شود.

۳- افرادی مشمول این ابلاغیه هستند که قراردادهای منعقده با ایشان از سال ۱۳۹۵ به بعد در گروه‌‌های شغلی اصلی – تخصصی بوده و از همان سال تاکنون در این مشاغل کار کرده‌‌اند. مدیران ذی‌ربط در مقابل تأیید درستی این اطلاعات مستقیماً مسئولیت خواهند داشت (ملاک اطلاعات ثبت شده در سیستم جامع نیروی انسانی وزارت نفت است).

۴- برای اصلاح عدم تناسب‌‌های موجود در پرداخت به کارکنان مدت موقت با مشاغل مشابه، شرایط کنترلی برای تعیین حقوق جدید تعریف و اعمال شود.

۵- در تعیین درصد مذکور در بند (۱)، محدودیت‌های بودجه‌‌ای و مالی شرکت‌‌های اصلی مدنظر قرار گیرد.

شورای اداری صنعت نفت موظف است موارد فوق را حداکثر تا یک هفته پس از این ابلاغیه به‌منظور تأیید وزیر ارائه کند و شرکت‌‌های اصلی، پرداخت‌‌های مرتبط را حداکثر تا ۱۸ بهمن‌ماه به انجام برسانند.»

به اشتراک بگذارید : | | |