شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : اختیارات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به محسن پاکنژاد تفویض شد

طی نامه‌ای از سوی علی کاردر؛
اختیارات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به محسن پاکنژاد تفویض شد

 

علی کاردر، حق امضای ناشی از اختیارات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را به محسن پاک‎نژاد، معاون امور تولید این شرکت تفویض کرد. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در بخش‌هایی از نامه کاردر خطاب به محسن پاک‌نژاد آمده است:
«با توجه به هماهنگی‌های بعمل آمده با وزیر محترم نفت و بر مبنای اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران برای تعیین صاحبان امضای مجاز تعهدآور برای شرکت و امکان تفویض اختیارات مدیرعامل بدینوسیله حق امضا ناشی از اختیارات، جهت انجام و اعمال کلیه اختیارات قابل تفویض مدیرعامل در قانون اساسنامه و سایر قوانین و مقررات از جمله مکاتبات، تنظیم و ابلاغ صورتجلسات، اسناد مالی و تعهدآور، انعقاد موافقت‌نامه‌ها و قراردادها، با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ملی نفت ایران و همچنین صدور احکام انتصاب، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی تابعه به جنابعالی تفویض می‌شود.»

منبع : NIOC.ir

به اشتراک بگذارید : | | |