آخرین رویدادها  |

آخرین اخبار
ابراز علاقه مندی سرمایه گذاران عمانی در منطقه ویژه اقتصادی لاوان
1394-04-14

ابراز علاقه مندی سرمایه گذاران عمانی در منطقه ویژه اقتصادی لاوان محمد بن عیون سرمایه گذار عمانی و مشاور وزیر نفت ، در سفر به ایران  ابراز علاقه مندی جهت سرمایه گذاری در منقطه ویؤه اقتصادی لاوان می کند. به گزارش روابط عمومی ، محمدبن عیون مشاور وزیر در رأس هیئت به ایران سفر کرده […]

امضای تفاهم نامه منطقه ویژه اقتصادی لاوان و سازمان حفاظت از محیط زیست
1393-08-18
بازدید مدیرکل بازرسی شرکت ملی نفت از لاوان
1393-04-31


گالری فیلم