شما اینجا هستید   |

    اطلاعیه : فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران – مناقصه عمومی یک مرحله¬ای (همراه با ارزیابی کیفی) انجام حجم خدمات عمومی (خدمات آبدارخانه، خدمات تنظیفات، خدمات پشتیبانی عمومی اداری و دفتری)؛