شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزيابي كيفي مناقصه گران(یکپارچه)

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزيابي كيفي مناقصه گران(یکپارچه)

انجام حجم خدمات عمومی (خدمات آبدارخانه، خدمات تنظیفات، خدمات پشتیبانی عمومی اداری و دفتری)؛

نوبت اول -روزنامه ایران – ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲

نوبت دوم- روزنامه ایران – ۱ مرداد ۱۴۰۲

 

به اشتراک بگذارید : | | |