شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : بازدید گروه کارشناسی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از منطقه ویژه اقتصادی لاوان

گروه کارشناسی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از منطقه ویژه اقتصادی لاوان بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان، این گروه کارشناسی با حضور در جزیره لاوان به مدت دو روز از امکانات و ظرفیتهای جزیره لاوان در اجرای طرح جامع دیدن کردند.

در این بازدید مدیر عامل، مدیر برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری و سایر مدیران شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان ضمن همراهی، توضیحات لازم را در خصوص لاوان و طرح جامع منطقه ارائه نمودند.

به اشتراک بگذارید : | | |