شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : برگزاری دوره مبارزه با پولشویی در منطقه ویژه اقتصادی لاوان

دوره شناخت روشهای پولشویی و  مبارزه با آن در شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان با هماهنگی مدیریت پشتیبانی و مدیریت مالی برگزارشد.

در این دوره  که به مدت یک هفته با حضور مدیران و کارشناسان شرکت منطقه ویژه برگزار شد دکتر حسن سیرانی، مدرس، مولف و حسابرس معتمد دیوان محاسبات کشور  ضمن بیان تعاریف و مبانی پولشویی، قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه را مور بحث و بررسی قرارداد.

به اشتراک بگذارید : | | |