شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : انتصاب مدیران برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری، مهندسی طرح ها و امور پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی لاوان

یعقوبعلی طالبی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان با صدور احکامی مدیران برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری، مهندسی طرح ها و امور پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی لاوان را منصوب نمود.

بر اساس این احکام آقایان نبی اله بختیاری به عنوان مدیر برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری، نجیب اله رضوی زاده به عنوان مدیر مهندسی طرح ها  و مهران شیخی به عنوان مدیر امور پشتیبانی منصوب شدند.

به اشتراک بگذارید : | | |