شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : سومین نشست تخصصی روسای روابط عمومی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی نفت ایران به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی، سومین نشست تخصصی روسای روابط عمومی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران ۱۰-۱۲ آبانماه، به میزبانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در شهر مشهد مقدس با قرائت پیام مهدی حیدری، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از سوی ایمان ارجمندراد، رییس روابط عمومی این شرکت آغاز به کار کرد.

در بخشی از این پیام خطاب به شرکت کنندگان در این نشست آمده است: سومین نشست تخصصی روسای روابط‌عمومی شرکت ملی نفت ایران به میزبانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و در جوار بارگاه ملکوتی امام مهربانی ها ، فرصت مهمی در بررسی و تحلیل نقش این نهاد تاثیرگذار در پیشرفت و رسیدن به جایگاه بایسته و شایسته و انعکاس مطلوب کارایی و عملکرد شرکت ملی نفت ایران است. نهادی که بنیان آن برای نخستین بار در ایران در شرکت ملی نفت ایران قوام گرفت که این موضوع باعث مسرت و مسئولیت متولیان این امر به شمار می رود.

در بخش دیگری از این پیام به اهمیت و جایگاه روابط عمومی در عصر اطلاعات و لزوم همگونی و همسانی با فرایند اطلاعات در راستای نو شدن اشاره شده و آمده است: روابط عمومی در عصر اطلاعات موظف به همگونی و همسانی با فرایند اطلاعات در جهت نو شدن است، با ایجاد و گسترش زیر ساخت های ارتبـاطی، ایجـاد شـبکه‌هـای اطلاعـاتی و جـذب نیروهای متخصص و آموزش نیروها، این امکان فراهم می شود که نظام نوینی پدید آید. روش های گردآوری اطلاعـات ، چگونگی مبادله اطلاعات، مدیریت اطلاعات، نظام تولید و توزیع اطلاعات، سـاماندهی اطلاعـات و ایجـاد شـبکه اطـلاع رسانی از ضرورت هایی است که کارشناسان روابط عمومی باید از آن آگاهی یابند. بنابراین روابط عمومی امروز در گستره ای از تکنولوژی‌ها و روش هـای جدیـد اطلاعـاتی و ارتبـاطی قـرار گرفتـه اسـت کـه آشـنایی بـا ایـن تکنولوژیها و روش های نوین، افق های جدیدی را برای توسعه فعالیتها و برنامه هـای اطلاعـاتی آن مـی گشـاید تـا بتواند با بهره گیری از آنها سریع تر و مؤثرتر با مخاطبان خود ارتباط برقرار کرده و در زمان کمتری اطلاعات و پیامهـا را به آنان رسانده و در اسرع وقت بازخوردهای آن را از مخاطب دریافت کند و یک فراینـد ارتبـاطی دو سـویه اثـربخش بین سازمان و مخاطب را در حداقل زمان ممکن مهیا سازد. بدون تردید طراحی و اجرای موفق چنین فراینـدی تنهـا از طریق تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی میسر خواهد بود.

مجید بوجارزاده، رییس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران در این نشست با اشاره به ضرورت هم‌افزایی فعالیت‌ روابط عمومی‌های نفت و در جهت هم‌راستاسازی فعالیت‌ها برای رسیدن به اهداف سازمان، شناسایی چالش های شرکت‌ها  از ماموریت های مهم این امور برشمرد. وی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها در زمینه جهاد تبیین باید اقدام‌های نو و کارآمد را در دستور کار قرار دهند، افزود: برنامه‌ریزی راهبردی برای تولید محتوا و تشریح و ارائه دستاوردهای سازمان به مردم از دیگر مسایل مهم روابط عمومی‌ها است.بوجارزاده تصریح کرد: تقویت ساختار سازمانی، استانداردسازی فعالیت‌ها، ایجاد یکپارچگی، انضباط کاری و…از موارد مهم و اساسی برای تحول در روابط عمومی‌های نفت به شمار می‌رود. رییس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر ضرورت نگاه تحولی در فعالیت روابط‌عمومی‌ها،‌ تصریح کرد: امیدآفرینی در جامعه از دیگر وظایف و ماموریت‌های مهم روابط عمومی است. بوجارزاده با اشاره به دیدگاه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه شرکت ملی نفت ایران باید خانواده محور باشد، اظهار کرد: بر این اساس باید برنامه‌ها و رویکردهای جدیدی بر اساس نگاه خانواده محوری در روابط عمومی‌ها تعریف و اجرایی شود.

سومین نشست تخصصی روسای روابط عمومی شرکت های تابعه ملی نفت ایران طی مدت سه روز به صورت برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ضرورت تولید سواد رسانه ای بومی در عصر آلودگی اطلاعات توسط دکتر محسن بنی هاشمی و کارگاه آموزشی تولید محتوا در شبکه های اجتماعی توسط دکتر ضیایی پرور از اساتید دانشگاه دنبال شد. همچنین بازدید میدانی از تاسیسات منطقه عملیاتی خانگیران و پالایشگاه شهید هاشمی نژاد از دیگر بخشهای این نشست به شمار می آید. در این نشست همچنین با حضور مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی نفت ایران، مسائل و چالشهای روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

به اشتراک بگذارید : | | |