شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : طرح جامع کالبدی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان در شورای پژوهشی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور تایید شد.

طرح جامع کالبدی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ و در نخستین جلسه شورای پژوهشی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور مورد موافقت و تایید قرار گرفت

تصویب این طرح توسط شورای مذکور در اولین جلسه که مرکب از متخصصین وزارتخانه های ذیربط که تسلط کامل بر مفاهیم طرح جامع داشته اند صورت پذیرفت که  علیرغم سختگیری ها و نکته سنجی های درخور تحسین شورای مزبور، این امر به نوبه خود موفقیتی بزرگ در تاریخ این سازمان به شمار می رود که حاکی از تهیه پیش نویس طرح بر اساس معیارهای قابل قبول شورا بوده و به همت شرکت مهندسین مشاور رویان و همکاران این سازمان در مدیریت سرمایه گذاری انجام شده است.

پیرو  کسب این موفقیت مهم،  مدیر عامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان “جناب آقای دکتر ابوالفضل وروانی فراهانی” ضمن  تشکر  از زحمات بی شائبه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور،  شورای پژوهشی  و شرکت مهندسین مشاور رویان به ویژه جناب آقای دکتر حامدی، مراتب سپاس و قدردانی خود را  به همکاران این سازمان از جمله مدیریت برنامه ریزی و سرمایه گذاری اعلام نمودند.      

“روابط عمومی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان”

به اشتراک بگذارید : | | |