شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : تحقق پرداخت کمک معیشت به بازماندگان کارکنان متوفی حادثه ناشی از کار

اداره روابط کار و مددکاری شرکت ملی نفت ایران از پرداخت کمک معیشت ماهیانه به بازماندگان کارکنان غیررسمی متوفی بر اثر حادثه ناشی از کار در این شرکت خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، با توجه به پیشنهاد معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و موافقت وزیر نفت با پرداخت کمک معیشت ماهیانه به بازماندگان نیروهای غیررسمی متوفی بر اثر حادثه ناشی از کار، در شرکت ملی نفت ایران این فرآیند پس از ابلاغ دستور، مورد بررسی و اقدام قرار گرفت.

با توجه به اینکه احراز فوت بر اثر حادثه ناشی از کار مستلزم استعلام از مراجع مختلفی از جمله سازمان تامین اجتماعی و HSE شرکت‌ها است، بررسی موارد با طی فرآیند زمانی همراه بود و تا کنون ۹ مورد از موارد اعلام شده از سوی شرکت های تابعه و فرعی واجد شرایط تشخیص داده شدند که فرآیند تصویب خواهی از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مورد اقدام قرار گرفت؛ بر این اساس هم اکنون اسناد پرداخت کمک معیشت بازماندگان جهت اقدام بعدی به مدیریت امور مالی ارسال شده است.

سایر موارد اعلام شده از سوی شرکت های تابعه و فرعی نیز در حال بررسی کارشناسی بوده و پس از تایید واجدین شرایط برای سایر بازماندگان نیز اقدامات لازم جهت پرداخت کمک معیشت ماهیانه انجام خواهد شد.

همچنین بر اساس گزارش اداره روابط کار و مددکاری، در شرکت ملی نفت ایران سه شهید مدافع حرم شناسایی شدند که با نظر مساعد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای بازماندگان این سه شهید بزرگوار نیز کمک معیشت تصویب و به بازماندگان پرداخت شد.

۲/۳۲۶۵۴

به اشتراک بگذارید : | | |