شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : تکمیل ۱۵۵ پروژه‌ مسئولیت اجتماعی در عملکرد ۱۰۰ روزه شرکت ملی نفت ایران

مدیریت نظارت بر عمران مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اهمیت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، طی حدود ۱۰۰ روز آغازین فعالیت دولت سیزدهم، ۱۵۵ پروژه مسئولیت اجتماعی را با تخصیص بیش از ۱۲۸ میلیارد تومان اعتبار در سطح ۱۳ استان اجرا و تکمیل کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر عمران مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است که از زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم تا پایان آبان‌ماه امسال، ۱۵۵ پروژه مسئولیت اجتماعی با تخصیص ۱۲۸ هزار و ۴۱۹ میلیارد تومان اعتبار اجرا و تکمیل شده است که از حیث اعتبار اختصاص‌یافته، بیش از نیمی از پروژه‌ها در استان خوزستان اجرایی شده است.

خوزستان

در این مدت در استان خوزستان ۵۲ پروژه مسئولیت اجتماعی با اختصاص بیش از ۷۰ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان تکمیل شده که بیش از ۴۰ میلیارد تومان از این اعتبار به تکمیل سه پروژه در حوزه آبفای این استان اختصاص یافته است. بیش از ۹ میلیارد تومان نیز برای تکمیل ۱۹ پروژه بنیاد مسکن (طرح هادی) استان و بیش از ۴ میلیارد تومان برای تکمیل سه پروژه راه و شهرسازی استان هزینه شده است. در این مدت ۵ پروژه نوسازی مدارس استان با بیش از ۵ میلیارد تومان اعتبار و ۲۰ پروژه ورزش و جوانان نیز با حدود ۷ میلیارد تومان اعتبار تکمیل شده‌اند. در حوزه علوم پزشکی نیز پروژه‌ای ۲.۵ میلیارد تومانی و در حوزه علمی نیز پروژه‌ای به ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان در این مدت زمان تکمیل و اجرایی شده‌اند.

ایلام

در استان ایلام نیز طی مدت زمان یادشده، ۴۳ پروژه مسئولیت اجتماعی با تخصیص بیش از ۲۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار تکمیل و اجرا شده است که بخش عمده آن به تکمیل ۴۱ پروژه بنیاد مسکن (طرح هادی) استان مربوط می‌شود. دو پروژه نیز به ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد تومان در حوزه ورزش و جوانان این استان تکمیل شده است.

بوشهر

شرکت ملی نفت ایران در استان بوشهر نیز ۱۶ پروژه مسئولیت اجتماعی را با ۶.۴ میلیارد تومان اعتبار تکمیل کرده است که در این میان، چهار پروژه با ارزش حدود ۵ میلیارد تومان در حوزه ورزش و جوانان استان، ۹ پروژه با اعتبار ۱.۳ میلیارد تومان در حوزه بنیاد مسکن (طرح هادی) استان و سه پروژه با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان در حوزه علوم پزشکی استان اجرایی شده‌اند.

فارس

مدیریت نظارت بر عمران مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران در حدود ۱۰۰ روز یادشده، ۱۷ پروژه مسئولیت اجتماعی را نیز با تخصیص بیش از ۳.۵ میلیارد تومان در استان پهناور فارس تکمیل کرده که تمامی این ۱۷ پروژه در حوزه ورزش و جوانان استان اجرا و بهره‌برداری شده است.

کرمانشاه

بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار مدیریت عمران مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران نیز در این مدت به تکمیل دو پروژه مسئولیت اجتماعی در استان کرمانشاه اختصاص یافته است که اعتبار دو پروژه به‌طور تقریبی یکسان و هر یک حدود ۵ میلیارد تومان بوده است. یک پروژه در حوزه علوم پزشکی استان و دیگری در حوزه ورزش و جوانان استان تکمیل و اجرا شده است.

هرمزگان

از مجموع پروژه‌های مسئولیت اجتماعی اجراشده در این مدت، ۹ پروژه نیز با بیش از ۵.۶ میلیارد تومان اعتبار در استان هرمزگان تکمیل شده که بخش عمده آن یعنی ۴ میلیارد تومان صرف تکمیل پروژه‌ای در حوزه آبفای استان شده است. باقی اعتبار نیز به تکمیل هشت پروژه در حوزه ورزش و جوانان استان اختصاص یافته است.

کهگیلویه‌وبویراحمد

در مدت زمان مذکور، هفت پروژه مسئولیت اجتماعی نیز با اعتبار ۳.۶ میلیارد تومان در استان کهگیلویه و بویراحمد تکمیل شده که بخش اعظم آن یعنی ۳ میلیارد تومان برای تکمیل ۶ پروژه در حوزه بنیاد مسکن (طرح هادی) صرف شده است. پروژه دیگر نیز با ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار در حوزه نوسازی مدارس استان تکمیل شده است.

مناطق کم‌برخوردار دیگر استان‌ها

در حدود ۱۰۰ روز مورد اشاره، سه پروژه مسئولیت اجتماعی با اعتبار ۱.۲ میلیارد تومان در حوزه ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی و دو پروژه مسئولیت اجتماعی با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان در حوزه بنیاد مسکن (طرح هادی) استان خراسان رضوی تکمیل شده است. در هر یک از استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، کرمان، گیلان و لرستان نیز یک پروژه در حوزه ورزش و جوانان تکمیل شده است که سهم اعتباری هر یک به ترتیب، ۵۰۰ میلیون تومان، یک میلیارد تومان، ۲.۴ میلیارد تومان و ۱.۸ میلیارد تومان بوده است.

هزینه‌کرد به تفکیک حوزه‌ها

به این ترتیب در ۱۰۰ روز آغاز به کار دولت سیزدهم و از محل اعتبارات مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران، در مجموع ۷۷ پروژه بنیاد مسکن (طرح هادی) با ۳۳.۶ میلیارد تومان اعتبار در سطح پنج استان خوزستان، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی و کهگیلویه‌وبویراحمد تکمیل و ۵۹ پروژه نیز با تخصیص بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه ورزش و جوانان در سطح ۱۱ استان دیگر کشور اجرا شده است. در این مدت بیش از ۴۴ میلیارد تومان اعتبار نیز به تکمیل و اجرای سه پروژه در حوزه آبفای استان‌های خوزستان و هرمزگان اختصاص یافته، حدود ۷.۵ میلیارد تومان صرف تکمیل پنج پروژه در حوزه علوم پزشکی استان‌های بوشهر، خوزستان و کرمانشاه شده و بیش از ۶ میلیارد تومان اعتبار نیز برای اجرای ۶ پروژه نوسازی مدارس در استان‌های خوزستان و کهگیلویه‌وبویراحمد هزینه شده است.

به اشتراک بگذارید : | | |