شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : بررسی گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی مطالعات طرح جامع منطقه ویژه لاوان

به منظور بررسی گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی مطالعات طرح جامع منطقه ویژه لاوان جلسه ای در روز سه شنبه مورخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ در سالن جلسات HSE شرکت ملی نفت ایران  برگزار گردید و در این جلسه نمایندگان محترم HSE وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان و مشاور طرح حضور داشتند.

در این جلسه مجری طرح کلیات مطالعات و نتایج حاصله را عنوان نمود و در ادامه مشاور طرح به بیان و ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی در منطقه لاوان پرداخت و در انتها نمایندگان HSE وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، نظرات خود را درباره گزارش تهیه شده بیان نمودند.

 

به اشتراک بگذارید : | | |