شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان با همکاری پلیس راهور استان هرمزگان نسبت به شناسایی و ثبت مشخصات خودروهای موجود در جزیره لاوان اقدام نمود

شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان با همکاری و هماهنگی پلیس راهور استان هرمزگان به منظور انجام مقدمات ثبت مشخصات خودروهای موجود در منطقه در سامانه پلیس راهور و شماره گذاری، نسبت به شناسایی و کنترل مشخصات آنها اقدام نمود. این عملیات در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹ توسط پلیس راهور استان هرمزگان انجام گردید و انتظار میرود پس از اخذ مجوزهای قانونی، این خودروها در منطقه ویژه اقتصادی شمارهگذاری و دارای شناسنامه منطقهای شوند.

 

به اشتراک بگذارید : | | |