شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : معرفی کارکنان نمونه سال ۹۸ شرکت ملی نفت ایران

مدیران، کارمندان (رسمی، قراردادی مدت معین و موقت) و بازنشستگان نمونه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۸ انتخاب شدند.

کارکنان نمونه صنعت نفت در سال ۱۳۹۸ شامل مدیران، کارکنان رسمی و غیررسمی (قراردادی مدت معین و مدت موقت) و بازنشستگان در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه انتخاب شدند.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در این زمینه اعلام کرده است: با توجه به خط‌مشی و سیاست‌های متخذه و به‌منظور ایجاد فضای رقابتی سالم و سازنده، ترویج الگوهای رفتاری مطلوب سازمانی و شناسایی و تجلیل از کارکنان ساعی و شایسته‌ای که در تحقق اهداف صنعت نفت تلاش برجسته و مضاعفی به عمل می‌آورند، فرآیند انتخاب کارکنان نمونه صنعت نفت در سال ۱۳۹۸ براساس دستور ابلاغی وزیر محترم نفت و دستورعمل انتخاب و تشویق مدیران، کارمندان و بازنشستگان صنعت نفت، از اواخر مردادماه سال جاری آغاز و پس از انجام مراحل ارزیابی و بررسی شاخص‌های مورد نظر انجام شد.

بر اساس این گزارش، پس از انجام پروژه‌های ساماندهی وضعیت کارکنان قراردادی که در سال‌های گذشته در صدر برنامه‌های اولویت‌دار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت قرار داشته است، در این دوره و برای اولین بار در صنعت نفت، کارکنان قراردادی اعم از مدت معین و مدت موقت از فرصتی برابر با کارکنان رسمی برخوردار بوده و در فرآیند انتخاب کارمندان نمونه مدنظر قرار گرفته‌اند.

فرزین‌ مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت با اشاره به انتخاب مدیران و کارمندان نمونه در قالب جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: امسال به دلیل شرایط کرونایی حاکم بر کشور و همچنین ضرورت پرهیز از تجمعات، امکان برگزاری مراسم حضوری تقدیر از کارکنان نمونه میسر نشد.

وی فرآیند انتخاب مدیران و کارمندان نمونه را بر اساس دستورعمل‌های جاری دانست و افزود: شرکت‌های نفت، گاز، پالایش و پخش و صنایع پتروشیمی طبق سهمیه و شرایط اعلام شده، نسبت به معرفی کارکنان نمونه خود اقدام کردند.

مینو ضمن تبریک به برگزیدگان، ادامه داد: با توجه به نگرش ویژه مقام عالی وزارت، انجام این فرآیند در سال جاری نیز با زمان‌بندی مناسب‌تر و بازتعریف معیارهای انتخاب مدیران و کارکنان نمونه در دستور کار این معاونت قرار دارد.

بازنشستگان منتخب صنعت نفت:

سید مهدی حسینی /  محور انتخابی: علمی پژوهشی و انتقال تجارب
سیاوش منصوری حبیب آبادی /  محور انتخابی: علمی پژوهشی و انتقال تجارب
الهه ابراهیم پور ضیایی /  محور انتخابی: كارآفرینی و ایجاد اشتغال
مهدی ماحوزی /  محور انتخابی: علمی پژوهشی هنری و ادبی

* کارکنان نمونه سال ۹۸ شرکت ملی نفت ایران

 کارمندان رسمی: 

حسنعلی محمدپور، رئیس بهبود روابط كار و امور اجتماعی
كورش عطائی، رئیس خدمات مهندسی
سلمان شعبان، مسئول ایمنی و آتش نشانی ایستگاه مركزی
غلامحسین حیدری باغبادرانی، رئیس نگهداری و تعمیرات خطوط لوله
یوسف ظهیریان، كارشناس تعمیرات مكانیك
عبدالنبی دادبین پور، جانشین مسئول عملیات نوبتكاری
محسن مستوفی نیا، مسئول پروژه مهندسی بهره برداری
مهراب محمدی، مهندس ارشد تعمیرات ابزار دقیق و سیستم
رحمان درویشی، جانشین رئیس بخش بهره برداری و نمكزدایی
محمدرضا ظهرابی، رئیس مهندسی فرآورش
حسین كرمی برجوئی، رئیس نگهداری و تعمیرات خطوط لوله
محمدرضا نوروزی، رئیس بهره برداری۱و۴وتقویت فشار و تزریق گاز هفتگل
احسان مرزبان فرد، كارشناس ارشد مهندسی مخازن
مهدی شریفی، كارشناس مطالعات مخازن
هادی باشت باوی، مجری طرحهای عملیات ساختمانی صنعتی
محمود مرداسی، كارشناس ارشد نظارت بر تولید و بازرسی
احسان آخوند دزفولی، رئیس برنامه ریزی و تلفیق پروژه های نفت
سیدرضا عباسی، رئیس خریدهای فنی
ابراهیم مرادی، رئیس بررسی طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
منوچهر امیری نسب، رئیس تعمیرات اساسی مارون مسجدسلیمان
رضا سلطانی، رئیس مطالعات و برنامه ریزی نیروی انسانی
امین ندای علی، سرپرست  نگهداری و تعمیرات مكانیك دستگاههای حفاری
مهدی فریدنی ترك زاده، سرپرست پروژه سیستم های مدیریت كیفیت
غلامرضا محمودی، رئیس عملیات حفاری در خشكی۲
الیاس قربانی بابااحمدی، رئیس دستگاه حفاری
حسین نیكی اكبری، رئیس حراست
زهرا شعیبی، كارشناس حقوقی
محمدحسن برزگر، رئیس مهندسی بهره برداری
محسن زكی زاده ، جانشین رئیس مراكز تفكیك كنگان
بهروز جهان نیا، كارشناس ارشد مطالعات مخازن
محمدتقی علیپور ، رئیس نوبتكاری بهره برداری
ابراهیم گاموری، رئیس عملیات دریایی
سیدابراهیم حسینی، رئیس عملیات صادرات و بارگیری نفت
سجاد علیدادی شمس آبادی، كارشناس مكانیك
علیرضا خوشبخت، معاون نوسازی و تعمیرات
شهرام شریفی، رئیس بهره برداری سكو
محسن امیری، رئیس نظامهای بهره وری
محمدرضا شهبازی، كارشناس ارشد برنامه ریزی
بهزاد گل زرودی، معاون
حیدر مرادی، رئیس امور كاركنان
سعید اكبری، رئیس امور پیمانهای خارجی
بهرنگ خدائی، مسئول پروژه مهندسی فرآیند
خداداد اسكندری ، رئیس پروژه مهندسی
محمود باقی، رئیس پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات
امیر نوری، مهندس ارشد ناظر مكانیك
حیدر كمائی منفرد، رئیس مهندسی تعمیرات
مفید قلی نژاد برنجستانكی، رئیس مهندسی تعمیر و تكمیل چاه
شیدا سجادی، كارشناس ارشد بهداشت خانواده
مهدی جعفری نیا، رئیس بخش جراحی عمومی
نپتون پرویزی، پرستار مسئول
سیدكمال مرعشی، رئیس خدمات دارویی
طاهر نجفی، رئیس خدمات عمومی
وحید محمودیان عطاءآبادی، ناظر ارشد عملیات حفاری
بهزاد صفاری، رئیس مطالعات و ارزیابی شمال زاگرس و لرستان
مهدی قسامی پور، رئیس مهندسی مخازن
سیدغلامرضا فراهانی، رئیس عملیات فرآورده
بهمن كنعانی بر انقار، كارشناس ارشد تجزیه و تحلیل پروژه ها
سهراب عظیمی خواه لمر،    رئیس امور نمایشگاهها تولیدات رسانه ای و تبلیغات
الهام ترك قشقایی، رئیس طراحی و توسعه سیستمهای خدمات الكترونیكی
سید حمیدرضا مرتضوی، رئیس بررسی های مالی مالیاتی قوانین و مقررات
هادی ابراهیم فتح آبادی، كارشناس ارشد تلفیق طرحها و برنامه ها
علی جعفر زاده، كارشناس ارشد طراحی خطوط لوله

کارمندان قراردادی:

الهام سادات اسدالهی برنا، مسئول حسابداری قراردادها
مهدی كیانمهر، كارشناس ارشد برنامه ریزی مواد و مصالح حفاری
كبری شهیدانی موسوی، كارشناس بازاریابی اروپا
احمد تقی زاده، رئیس سیستمهای اطلاعات مدیریت
مهدی نظام، ارزیاب و تحصیلگر اراضی
غفار غفاری، رئیس حسابداری مالی
سیدكمال الدین حسینی فرد، كارشناس تربیت بدنی
اعظم محیائی، سرپرست حسابداری تلفیقی
علی اصغر جعفری/ قرارداد مدت موقت
محسن گودرزیان / قرارداد مدت موقت
راهله چوب دار/ قرارداد مدت موقت
افسانه قربانی/ قرارداد مدت موقت
توفیق مجدم/ قرارداد مدت موقت
فرخ احمدی/ قرارداد مدت موقت
ژیلا صفائی/ قرارداد مدت موقت
محمد ممبینی/ قرارداد مدت موقت
مجتبی قاسمی/ قرارداد مدت موقت
رضا زیدانی نژاد/ قرارداد مدت موقت
سید محمد صالحی نژاد/ قرارداد مدت موقت
عباس حلفی زاده / قرارداد مدت موقت
سیدجواد انوشه/ قرارداد مدت موقت
زینب نقاشی دزفولی/ قرارداد مدت موقت
سعید حسن پور هفشجانی/ قرارداد مدت موقت
امیر اشرفی بیرگانی/ قرارداد مدت موقت
بیژن فتاحی/ قرارداد مدت موقت
احسان احمدی/ قرارداد مدت موقت
محمدحسن عسكری/ قرارداد مدت موقت
افشین حق دوست/ قرارداد مدت موقت
محمد پنهان گشته/ قرارداد مدت موقت
ابوالفضل عبدالرضایی/ قرارداد مدت موقت
حسین جوكار/ قرارداد مدت موقت
اكبر بشول/ قرارداد مدت موقت
سید محمدمهدی مهدوی / قرارداد مدت موقت
روح انگیز رضایی / قرارداد مدت موقت
پرستو امامی/ قرارداد مدت موقت
سیدمانی علائی/ قرارداد مدت موقت
رضا فلاح فر/ قرارداد مدت موقت

به اشتراک بگذارید : | | |