شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : پیشنهاد طرح ایجاد نیروگاه برق در جزیره لاوان

سالهای متمادی است که شرکت نفت فلات قاره ایران به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران وظیفه تأمین آب و برق ساکنین و ادارات مستقردر جزیره را به عهده دارد. بانظر به وظیفه ذاتی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان طرح پیشنهادی ایجاد نیروگاه برق از طریق جذب پیمانکار با ظرفیتی متناسب با نیاز جزیره لاوان به روشهای BOO یا BOT ارائه شده است. این شرکت در حال انجام بررسیهای فنی و اقتصادی طرح بوده تا نسبت به مذاکره و عقد قرارداد با سرمایهگذاران صاحب صلاحیت اقدام نماید.

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لاوان

به اشتراک بگذارید : | | |