شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : ساختار سازمانی شرکت ملی نفت ایران تغییر می‌کند

با شکل گیری ٤ معاونت
ساختار سازمانی شرکت ملی نفت ایران تغییر می‌کند
معاون وزیر نفت از برنامه ریزی برای اعمال تغییراتی در ساختار سازمانی شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: بر این اساس، چهار معاونت در ساختار سازمانی این شرکت ایجاد می شود.

به گزارش ایلنا، رکن الدین جوادی با بیان این مطلب افزود: معاونت تولید، معاونت سرمایه گذاری و پشتیبانی، معاونت مهندسی و توسعه و معاونت امور بین الملل، چهار معاونتی است که در شرکت ملی نفت ایران تشکیل و آغاز به کار می کند.

هم اکنون معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع مالی در شرکت ملی نفت ایران مشغول به فعالیت است که با اجرایی شدن تغییرات یادشده، فعالیتهای این معاونت در قالب معاونت سرمایه گذاری و پشتیبانی دنبال می شود.

همسو با سیاست اعمال تغییرات ساختاری در شرکت ملی نفت ایران، رکن الدین جوادی هفته گذشته در حکمی، سیدمجید هدایت زاده رضوی را به عنوان معاون خود در امور بین الملل این شرکت منصوب کرد.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |