شما اینجا هستید   |

    : هیئت مدیره

هیئت مدیره


 

تلفن تماس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۰۱

Email:  talebi@lavansez.ir

سوابق کاری:

مدیریت مهندسی ساختمان شرکت نفت فلات قاره ایران

رئیس حوزه فنی و عملیاتی اداره کل بازرسی وزارت نفت

پتروشیمی اراک

تلفن :۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۲۰

Email:  razavizadeh@lavansez.ir

سوابق کاری:

مدیر مهندسی طرح های شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

مهندس ارشد ناظر پروژه های- مدیریت مهندسی ساختمان شرکت نفت فلات قاره ایران

مهندس ناظر تعمیرات مکانیک شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

 

تلفن: ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۶۰

Email:  bakhtiari@lavansez.ir

سوابق کاری:

مدیر برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

رئیس امور گمرکی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

رئیس امور پیمانها شرکت پالایش نفت اراک

مدیر امور مالی و عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت اراک

تلفن:۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۷۰

Email:  mali@lavansez.ir

سوابق کاری :

مدیر مالی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

رئیس حسابرسی داخلی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

سرپرست حسابداری عمومی  شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

رئیس حسابداری مالی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

به اشتراک بگذارید : | | |