شما اینجا هستید   |

    : مدیران و روسا

مدیران و روسا


 

 

تلفن تماس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۱۰

Email:  talebi@lavansez.ir

سوابق کاری:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

مدیریت مهندسی ساختمان شرکت نفت فلات قاره ایران

رئیس حوزه فنی و عملیاتی اداره کل بازرسی وزارت نفت

پتروشیمی اراک

تلفن تماس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۲۰

سوابق کاری:

معاون مدیر عامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

عضو کمیته حسابرسی

سرپرست امور حقوقی و پیمانهای منطقه ویژه اقتصادی لاوان

عضو هیات مدیره و مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی صادرات گاز ایران

رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت نفت خزر

رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت

کارشناس ارشد قراردادها-مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران

 

تلفن تماس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۷۰

سوابق کاری:

مدیر امور مالی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان ۱۳۹۲-۱۳۹۸

سرپرست بازرسی؛ روابط عمومی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

ذی حساب شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

سرپرست مدیریت مالی شرکت حفاری شمال

رئیس حسابداری دفاتر مالی شرکت حفاری شمال

رئیس حسابداری پیمانها شرکت حفاری شمال

تلفن تماس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۳۰

Email:  razavizadeh@lavansez.ir

سوابق کاری:

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر مهندسی طرح های شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

مهندس ارشد ناظر پروژه های- مدیریت مهندسی ساختمان شرکت نفت فلات قاره ایران

مهندس ناظر تعمیرات مکانیک شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

تلفن تماس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۶۰

Email:  bakhtiari@lavansez.ir

سوابق کاری:

عضو هیات مدیره و مدیر برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

رئیس کمیته حسابرسی

رئیس امور گمرکی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

رئیس امور پیمانها شرکت پالایش نفت اراک

مدیر امور مالی و عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت اراک

تلفن تماس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۷۰

Email:  mali@lavansez.ir

سوابق کاری :

عضو علی البدل هیات مدیره و مدیر مالی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

عضو کمیته حسابرسی

رئیس حسابرسی داخلی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

سرپرست حسابداری عمومی  شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

رئیس حسابداری مالی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

تلفن تماس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۵۰

مدیر امور پشتیبانی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

رئیس کاریابی کارکنان- شرکت ملی نفت ایران

مسئول برگزاری آزمونهای استخدامی-شرکت ملی نفت ایران

دانشجوی دکترای مدیریت  دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری(در مرحله دفاع پایان نامه)

 

تلفن تماس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۲۰۰

mirzakhani@lavansez.ir

سوابق کاری :

دبیر هیات مدیره و رئیس امور گمرکی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

دبیر کمیسیون مناقصات شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

عضو کمیته فنی بازرگانی شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

دبیر ستاد اقامه نماز شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان

مسئول خدمات اداری مالی-شرکت نفت فلات قاره منطقه نخیلو

مسئول پیگیری سفارشها-شرکت تهیه، ساخت و تامین کالای نفت تهران

کارشناس بررسی و تامین کالا شرکت تهیه، ساخت و تامین کالای نفت تهران

تلفن تماس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۴۰

سوابق کاری:

 شرکت نفت فلات قاره ایران

تلفن تماس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۲۴۰

سوابق کاری:

رئیس حسابرسی داخلی

دبیر کمیته حسابرسی

مسئول بودجه و کنترل هزینه ها

حسابدار یک حقوق و دستمزد شرکت گاز استان گلستان

حسابدار ۲ فروش شرکت گاز استان گلستان

تلفن تماس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۸۰

pr@lavansez.ir

سوابق کاری:

رئیس روابط عمومی و دبیر شورای فرهنگی

اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت

شرکت پتروپارس

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

 

 

به اشتراک بگذارید : | | |