شما اینجا هستید   |

    : انتظام بخشی و شفافیت

انتظام بخشی و شفافیت


”انتظام بخشی ، شفافیت ”

نمودار سازمانی

اعضای هیات مدیره (جزء الف بند ۳ ماده ۴۷ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی)

مدیران و روسای واحدها (جزء الف بند ۳ ماده ۴۷ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی)

اطلاعات تماس

کاتالوگ شرکت ۱۴۰۲

 منشور اخلاقی شرکت

 

انتظام بخشی

عملکرد سالانه (ماده ۴۶ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی)

گزارش هیات مدیره (ماده ۴۶ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی)

صورتهای مالی حسابرسی شده(ماده ۴۷ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی)

صورت جلسات مجمع  ۱۴۰۱ ( جزء ج بند ۳ ماده ۴۷ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی)

صورت جلسات مجمع  ۱۴۰۲ ( جزء ج بند ۳ ماده ۴۷ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی)

 اهداف و برنامه های راهبردی (جزء الف بند ۳ ماده ۴۷ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی)

 

قوانین کاربردی

قوانین و مقررات مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی

مقررات HSE

گزارشهای مالی (ماده ۴۷ آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی)

مناقصه و مزایده 

شفاف سازی قراردادها – پایگاه اطلاع رسانی قراردادهای کشور (برای دسترسی به اطلاعات قراردادها در کادر دستگاه اجرایی ” منطقه ویژه اقتصادی انرژی لاوان” را تایپ نمایید)

شفاف سازی معاملات – سامانه ستاد(برای دسترسی به اطلاعات معاملات در کادر دستگاه اجرایی ” شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی شیلات و آبخیزداری لاوان” را تایپ نمایید)

مراحل اخذ مجوز فعالیت(معرفی خدمت)

تعرفه خدمات در منطقه ویژه اقتصادی لاوان(معرفی خدمت) ۱۴۰۱

تعرفه خدمات در منطقه ویژه اقتصادی لاوان(معرفی خدمت) ۱۴۰۲

فرآیند واردات کالا به منطقه (معرفی خدمت)

فرآیند استخدام

پاسخگویی به سوالات و شکایات

به اشتراک بگذارید : | | |