شما اینجا هستید   |

    : تماس بـا مـا

تماس بـا مـا


سمت

نام و نام خانوادگی تلفن

پست الکترونیک

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یعقوبعلی طالبی ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۰۱

talebi@lavansez.ir

معاون مدیرعامل بهزاد گل زرودی ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۲۰
مدیر مهندسی طرحها و عضو اصلی هیات مدیره نجیب اله رضوی زاده ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۳۰

razavizadeh@lavansez.ir

مدیر برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری و عضو اصلی هیات مدیره نبی اله بختیاری ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۶۰

bakhtiari@lavansez.ir

مدیر امور مالی و عضو علی البدل هیات مدیره داراب احمدی ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۷۰

mali@lavansez.ir

مشاور فرشید یزدان فر ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۷۰
مدیر امور پشتیبانی مهران شیخی ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۵۰
رئیس امور حقوقی و پیمانها ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۹۰
رئیس امور گمرکی و دبیر هیات مدیره محسن میرزا خانی ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۲۰۰

mirzakhani@lavansez.ir

رئیس حسابرسی داخلی و ذیحساب فرهاد زارعی ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۲۴۰
رئیس حراست حسن چگنی ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۴۰
بازرسی و رسیدگی به شکایات کیوان رضایی ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۲۳۰
رئیس روابط عمومی سعید زنگنه ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ داخلی ۱۸۰

pr@lavansez.ir

نشانی شرکت :

استان هرمزگان ، جزیره لاوان ، سه راه شهید خوش اخلاق

تلفن : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۰ ، ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۱ فکس : ۰۷۶۴۴۲۸۹۴۰۲

دفتر تهران:

تهران ، خیابان جمهوری – نرسیده به پل حافظ – کوچه یغما پلاک ۱۷ – ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران طبقه دوم اتاق ۲۱۳ تلفن : ۶۶۷۲۵۴۸۰ فکس: ۶۶۷۲۵۴۹۵

به اشتراک بگذارید : | | |